TTHC
Tra cứu hồ sơ Xem thông tin hồ sơ Tra cứu thủ tục Xem thông tin thủ tục hành chính Bắt số Bắt số thứ tự
Danh sách hồ sơ có kết quả
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒ QUANG TRÍ - 000.00.13.G10-240405-3003
Ngày nộp: 05/04/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024
CÔNG TY CP HẠT GIỐNG VÀNG THÁI BÌNH - 000.00.13.G10-240306-3010
Ngày nộp: 06/03/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024
CÔNG TY TNHH SÁNG CHẾ ACTIP - 000.00.13.G10-240411-3001
Ngày nộp: 11/04/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÂY TRỒNG - 000.00.13.G10-240410-3002
Ngày nộp: 10/04/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH (98) - 000.00.13.G10-240503-3063
Ngày nộp: 03/05/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH (97) - 000.00.13.G10-240503-3062
Ngày nộp: 03/05/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH (96) - 000.00.13.G10-240503-3061
Ngày nộp: 03/05/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH (95) - 000.00.13.G10-240503-3060
Ngày nộp: 03/05/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH (94) - 000.00.13.G10-240503-3059
Ngày nộp: 03/05/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH (93) - 000.00.13.G10-240503-3058
Ngày nộp: 03/05/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024
CÔNG TY LUẬT TNHH PHẠM VÀ LIÊN DANH - 000.00.13.G10-240422-3001
Ngày nộp: 22/04/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024
SỞ KHCN TP. HỒ CHÍ MINH - 000.00.13.G10-240415-3002
Ngày nộp: 15/04/2024 - Ngày có kết quả: 17/05/2024