TTHC
Tra cứu hồ sơ Xem thông tin hồ sơ Tra cứu thủ tục Xem thông tin thủ tục hành chính Bắt số Bắt số thứ tự
Danh sách hồ sơ có kết quả
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾP VẬN VẬN TẢI LONG PHƯƠNG - 000.00.13.G10-240115-3001
Ngày nộp: 15/01/2024 - Ngày có kết quả: 04/03/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIẾP VẬN VẬN TẢI LONG PHƯƠNG - 000.00.13.G10-240115-3002
Ngày nộp: 15/01/2024 - Ngày có kết quả: 04/03/2024
TRUNG TÂM KHẢO KIỂM NGHIỆM GIỐNG, SẢN PHẨM CÂY TRỒNG QUỐC GIA - 000.00.13.G10-230321-3022
Ngày nộp: 21/03/2023 - Ngày có kết quả: 04/03/2024
ĐƯỜNG CHI MAI - 000.00.16.G10-240304-3002
Ngày nộp: 04/03/2024 - Ngày có kết quả: 04/03/2024
TRẦN THỊ MAI THẢO - CÔNG TY TNHH TIỆP PHÁT - 000.00.16.G10-240304-3001
Ngày nộp: 04/03/2024 - Ngày có kết quả: 04/03/2024
TAP DOAN LÔC TRƠI 89 - 000.00.13.G10-211005-0002
Ngày nộp: 27/02/2024 - Ngày có kết quả: 04/03/2024
SỞ NN&PTNT HƯNG YÊN - 000.00.13.G10-240301-3001
Ngày nộp: 01/03/2024 - Ngày có kết quả: 04/03/2024
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI DƯƠNG XANH (50) - 000.00.13.G10-240229-3004
Ngày nộp: 29/02/2024 - Ngày có kết quả: 04/03/2024
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM (49) - 000.00.13.G10-240229-3003
Ngày nộp: 29/02/2024 - Ngày có kết quả: 04/03/2024
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM (48) - 000.00.13.G10-240229-3002
Ngày nộp: 29/02/2024 - Ngày có kết quả: 04/03/2024
CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM (47) - 000.00.13.G10-240229-3001
Ngày nộp: 29/02/2024 - Ngày có kết quả: 04/03/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM (46) - 000.00.13.G10-240228-3006
Ngày nộp: 28/02/2024 - Ngày có kết quả: 04/03/2024