Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký chính thức

Cơ quan giải quyết Cục Bảo vệ thực vật
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật

Loading...