Mức độ 3  Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

Ký hiệu thủ tục: 1.002537
Lượt xem: 398
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cục Thú y - Bộ NN-PTNT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thú y
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • - Đối với vùng: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối với cơ sở: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   

 • Trực tuyến
 • - Đối với vùng: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối với cơ sở: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   

 • Dịch vụ bưu chính
 • - Đối với vùng: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối với cơ sở: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.Phí

Phí thẩm định vùng: 3.500.000 Đồng

Phí thẩm định cơ sở: 1.000.000 Đồng

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật Số: 283/2016/TT-BTC

 • Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Số: 14/2016/TT-BNNPTNT

 • Thông tư 101/2020/TT-BTC Số: 101/2020/TT-BTC

 • Bước 1: Vùng, cơ sở có kết quả đánh giá chưa đạt yêu cầu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh gửi hồ sơ tới Cục Thú y.

 • Bước 2: Cục Thú y thẩm định hồ sơ, thành lập Đoàn đánh giá thực hiện kiểm tra, đánh giá tại vùng, cơ sở.

 • Bước 3: Kiểm tra tại vùng, cơ sở: kiểm tra, đánh giá khắc phục các nội dung không đạt yêu cầu.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị công nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (Phụ lục VIc, VId ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT) Phụ lục VIc, VId TT14.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa) hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã (Phụ lục VIb) Phụ lục VIa, VIb.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị công nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật (Phụ lục VIc, VId ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT) Tải về
 • Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa) hoặc Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã (Phụ lục VIb) Tải về

Không có thông tin