Mức độ 3  Cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Ký hiệu thủ tục: 1.004546
Lượt xem: 735
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Dịch vụ bưu chính

  Trực tiếp
 • - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

   

 • - 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. - 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vậtPhí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Số: 41/2013/QH13

 • Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Số: 05/2015/TT-BNNPTNT; Thông tư số 15/2021/TT-BNNPTNT ngày 06/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 • Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm Số: 66/2016/NĐ-CP

 • Bước 1: Người đề nghị cấp Thẻ hành nghề nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ cho Cục Bảo vệ thực vật.

 • Bước 2: Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 01 ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

 • Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật thực hiện việc cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo mẫu qui định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT. Trường hợp không cấp phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chính Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao chụp Giấy chứng nhận đã qua tập huấn chuyên môn.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hai ảnh cỡ 2cm x 3cm.   Bản chính: 2
Bản sao: 0
Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT. Don de nghi cap the.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BNNPTNT. Tải về

- Điều kiện đối với cá nhân được cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật: - Đã được tập huấn và kiểm tra chuyên môn về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo chương trình do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định; bảo đảm sức khỏe theo quy định.