Mức độ 3  Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền Trung ương)

Ký hiệu thủ tục: 1.002505
Lượt xem: 898
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

  Nộp hồ sơ: - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến

 • Trực tuyến
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

  Nộp hồ sơ: - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

  Nộp hồ sơ: - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 181/2013/NĐ-CP-Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng Cáo Số: 181/2013/NĐ-CP

 • Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Số: 41/2013/QH13

 • Về quản lý thuốc bảo vệ thực vật Số: 21/2015/TT-BNNPTNT

 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp Số: 33/2021/TT-BTC

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.

 • Bước 2: Tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. + Trường hợp không cấp, Cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao). Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự). Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). Don de nghi xac nhan nd qc.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT) Tải về