Mức độ 3  Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

Ký hiệu thủ tục: 1.004734
Lượt xem: 528
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cục Thú y - Bộ NN-PTNT
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thú y
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Chứng chỉ hành nghề thú y. Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm;
Phí

Phí : 50.000 Đồng

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật Thú y Số: Luật 79/2015/QH13

 • Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y Số: 35/2016/NĐ-CP

 • Thông tư 101/2020/TT-BTC Số: 101/2020/TT-BTC

 • Bước 1: Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan có nhu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề nộp hồ sơ cho Cục Thú y.

 • Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
02 ảnh 4x6 Bản chính: 2
Bản sao: 0
Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu: