Mức độ 3  Cấp lại Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại vùng, cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện vùng, cơ sở sau khi được chứng nhận

Ký hiệu thủ tục: 1.003502
Lượt xem: 337
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cục Thú y - Bộ NN-PTNT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thú y
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 13 Ngày làm việc

   

 • Trực tuyến
 • 13 Ngày làm việc

   

 • Dịch vụ bưu chính
 • 13 Ngày làm việc

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.Phí

Phí : 3.500.000 Đồng (Đối với vùng) Phí : 1.000.000 Đồng (Đối với cơ sở)

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật Số: 283/2016/TT-BTC

 • Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Số: 14/2016/TT-BNNPTNT

 • Thông tư 101/2020/TT-BTC Số: 101/2020/TT-BTC

 • Các vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận gửi hồ sơ tới Cục Thú y. Cục Thú y sẽ tiến hành thẩm định và thành lập Đoàn đánh giá tại vùng, cơ sở.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động duy trì   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao các kết quả xét nghiệm   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật hoặc Văn bản đề nghị (Phụ lục VIa, VIb, VIc, VId ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT) Phụ lục VIa, VIb, VIc, VId.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không có thông tin