Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Hồ sơ tiếp nhận
698
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
481
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 27/01/2024 05:43:47

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2024

thời gian cập nhật số liệu: 27/01/2024 05:43:47

Số lượt truy cập
3892846
Đang online: 3
Hôm qua: 4376
Tháng trước: 173212
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 712 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 481 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 411 hồ sơ
 • Quá hạn 70 hồ sơ
 • Tháng
  1/2024
  85,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 643 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 510 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 469 hồ sơ
 • Quá hạn 41 hồ sơ
 • Tháng
  12/2023
  92,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 461 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 330 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 280 hồ sơ
 • Quá hạn 50 hồ sơ
 • Tháng
  11/2023
  84,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 813 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 708 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 605 hồ sơ
 • Quá hạn 103 hồ sơ
 • Tháng
  10/2023
  85,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 690 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 251 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 240 hồ sơ
 • Quá hạn 11 hồ sơ
 • Tháng
  9/2023
  95,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 941 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 754 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 737 hồ sơ
 • Quá hạn 17 hồ sơ
 • Tháng
  8/2023
  97,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 1.753 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 1.755 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 1.562 hồ sơ
 • Quá hạn 193 hồ sơ
 • Tháng
  7/2023
  89,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 865 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 619 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 532 hồ sơ
 • Quá hạn 87 hồ sơ
 • Tháng
  6/2023
  85,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 834 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 549 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 543 hồ sơ
 • Quá hạn 6 hồ sơ
 • Tháng
  5/2023
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 1.197 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 973 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 969 hồ sơ
 • Quá hạn 4 hồ sơ
 • Tháng
  4/2023
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 2.476 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 2.323 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2.313 hồ sơ
 • Quá hạn 10 hồ sơ
 • Tháng
  3/2023
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 826 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 577 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 564 hồ sơ
 • Quá hạn 13 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  97,7% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN