CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
31 1.000860 Mức độ 3 Đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Khoa học
32 1.004730 Mức độ 3 Cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi (trường hợp được ít nhất 05 (năm) nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi) Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Khoa học, Công nghệ và Môi trường
33 1.003496 Mức độ 3 Nghiệm thu kết quả hàng năm dự án khuyến nông trung ương Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Khuyến nông
34 1.003519 Mức độ 3 Phê duyệt dự án khuyến nông, thuyết minh dự án khuyến nông trung ương Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Khuyến nông
35 1.000088 Mức độ 3 Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp Cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp
36 1.003578 Mức độ 3 Cấp Giấy phép CITES nhập khẩu mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES Cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp
37 1.003903 Mức độ 3 Cấp Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES Cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp
38 3.000158 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép FLEGT đối với gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất vào Liên minh Châu Âu Cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp
39 3.000157 Mức độ 3 Cấp thay thế giấy phép FLEGT đối với gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất vào Liên minh Châu Âu Cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp
40 1.000009 Mức độ 3 Cấp ấn phẩm Chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm Cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp
41 3.000156 Mức độ 3 Gia hạn giấy phép FLEGT đối với gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất vào Liên minh Châu Âu Cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp
42 1.000099 Mức độ 3 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức quản lý rừng đặc dụng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp
43 1.002226 Mức độ 3 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý Cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp
44 1.004819 Mức độ 3 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục I CITES Cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp
45 2.001498 Mức độ 3 Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Môi trường