CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
46 1.005331 Mức độ 3 Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ môi trường Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường Môi trường
47 2.001604 Mức độ 3 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường
48 1.004654 Mức độ 3 Công bố mở cảng cá loại 1 Cục Thủy sản Thủy sản
49 1.004683 Mức độ 3 Công nhận kết quả khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Cục Thủy sản Thủy sản
50 1.003821 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (đối với giống bố mẹ) Cục Thủy sản Thủy sản
51 2.001730 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng trong NTTS xuất khẩu Cục Thủy sản Thủy sản
52 2.001694 Mức độ 3 Cấp giấy phép nhập khẩu giống thủy sản Cục Thủy sản Thủy sản
53 1.004794 Mức độ 3 Cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (để trưng bày tại hội chợ, triển lãm, nghiên cứu khoa học) Cục Thủy sản Thủy sản
54 1.004929 Mức độ 3 Cấp giấy phép nhập khẩu tàu cá Cục Thủy sản Thủy sản
55 1.003726 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu cá Cục Thủy sản Thủy sản
56 1.004925 Mức độ 3 Cấp phép xuất khẩu loài thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu hoặc trong Danh mục loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện (đối với mục đích nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế) Cục Thủy sản Thủy sản
57 1.004940 Mức độ 3 Cấp văn bản chấp thuận cho tàu cá khai thác thuỷ sản ở vùng biển ngoài vùng biển Việt Nam hoặc cấp phép cho đi khai thác tại vùng biển thuộc thẩm quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực Cục Thủy sản Thủy sản
58 1.003851 Mức độ 3 Cấp văn bản chấp thuận khai thác loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (để mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu hoặc để hợp tác quốc tế) Cục Thủy sản Thủy sản
59 1.004803 Mức độ 3 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) Cục Thủy sản Thủy sản
60 1.003790 Mức độ 3 Cấp, cấp lại giấy phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp không phải đánh giá rủi ro Cục Thủy sản Thủy sản