CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
91 1.003728 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm Cục Thú y Thú y
92 2.001558 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện Cục Thú y Thú y
93 1.002391 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan Cục Thú y Thú y
94 1.002537 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại Cục Thú y Thú y
95 1.003537 Mức độ 3 Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y Cục Thú y Thú y
96 1.003462 Mức độ 3 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y Cục Thú y Thú y
97 2.001515 Mức độ 3 Cấp giấy vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản Cục Thú y Thú y
98 1.003161 Mức độ 3 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Cục Thú y Thú y
99 1.004734 Mức độ 3 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Cục Thú y Thú y
100 1.003074 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Cục Thú y Thú y
101 1.005329 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản Cục Thú y Thú y
102 1.003587 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi, bổ sung tên sản phẩm; tên, địa điểm cơ sở đăng ký; tên, địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng gói của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điều trị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y) Cục Thú y Thú y
103 1.002992 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) Cục Thú y Thú y
104 1.003502 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại vùng, cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện vùng, cơ sở sau khi được chứng nhận Cục Thú y Thú y
105 1.002373 Mức độ 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký) Cục Thú y Thú y